LALUAN AKADEMIK

Senarai fakulti dan program di UniSZA yang terlibat dengan pengambilan pelajar lepasan Program Asasi Sains dan Perubatan.

Fakulti Perubatan (FP)
 • Sarjana Muda Perubatan Dan Pembedahan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Kejururawatan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Perubatan Dan Kesihatan Dengan Kepujian
Fakulti Farmasi (FF)
 • Sarjana Muda Farmasi Dengan Kepujian
Fakulti Sains Kesihatan (FSK)
 • Sarjana Muda Dietetik Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Pengimejan Perubatan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Pemakanan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Bioperubatan Dengan Kepujian
Fakulti Informatik dan Komputeran (FIK)
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Internet) Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Informatik Media) Dengan Kepujian
Fakulti Biosumber dan Industri Makanan (FBIM)
 • Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Produksi Dan Kesihatan Haiwan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Teknologi Makanan Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Perniagaantani Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Sains Akuatik Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Pembangunan Makanan Halal Dengan Kepujian
Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi (FRIT)
 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) Dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Teknologi Bahan Polimer Dengan Kepujian