YURAN PENGAJIAN

Perincian yuran Program Asasi Sains dan Perubatan:

BUTIRAN YURAN

  SEM I (RM)  

  SEM II (RM)  

Yuran Tidak berulang (dibayar sekali sepanjang pengajian)

 • Pendaftaran
 • Minggu Mesra Siswa
 • Kad Matrik Pintar
 • Takaful

375.00

0.00

Yuran Berulang (dibayar setiap semester)

 • Pengajian
 • Penginapan
 • Kesihatan
 • Makmal
 • Tabung Kebajikan
 • Kemudahan ICT
 • Perkhidmatan Am
 • 350.00
 • 360.00
 • 50.00
 • 80.00
 • 5.00
 • 30.00
 • 70.00
 • 350.00
 • 360.00
 • 50.00
 • 80.00
 • 5.00
 • 30.00
 • 70.00

JUMLAH

945.00

945.00

JUMLAH YURAN KESELURUHAN   

1320.00

945.00

  ** Kadar yuran tertakluk kepada pindaan.