SYARAT KEMASUKAN

icon 6 Syarat Am Universiti

Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan SPM.

 

icon 6 Syarat Khas Program

Terbuka kepada calon berketurunan Melayu, Pribumi Sabah, Pribumi Sarawak dan Orang Asli Semenanjung sahaja.

Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam Lima (5) mata pelajaran berikut:

    • Fizik
    • Biologi
    • Kimia
    • Matematik atau Matematik Tambahan
    • Mana-mana satu mata pelajaran lain TIDAK TERMASUK Bahasa Melayu dan Sejarah

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

 

                      DAN

                      Tidak ketidakupayaan anggota, pertuturan, pendengaran, tidak buta warna dan rabun.