MATLAMAT PROGRAM

Program Asasi Sains dan Perubatan UniSZA adalah program fast track yang bermatlamat untuk menyediakan pelajar-pelajar lepasan SPM dengan pencapaian  cemerlang untuk meneruskan pengajian diperingkat ijazah sarjana muda di dalam bidang yang berasaskan perubatan, sains dan teknologi di UniSZA.

Program ini telah mendapat kelulusan Akreditasi Penuh dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) pada 5 Disember 2016.

Program ini dijalankan di UniSZA Kampus Gong Badak.

HEADER GAMBAR BERITA 3