VISI, MISI DAN MOTO

icon 3Visi

Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA (PUSPA) berhasrat untuk menjadi pusat yang melahirkan pelajar yang cemerlang secara holistik.

 

icon 3Misi

Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA (PUSPA) menyediakan kurikulum yang berkualiti dengan ciri-ciri kemahiran insaniah yang tinggi, pensyarah yang berdedikasi serta persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

 

icon 3Moto

Ilmu dan akhlak pemacu kecemerlangan insan.