ICON UTAMA 1A

 

 

 

ICON UTAMA 3   ICON UTAMA 4   ICON UTAMA 5   ICON UTAMA 6   ICON UTAMA 7   ICON UTAMA 8   ICON UTAMA 9    

Audit Verifikasi Dalaman Dokumen MQA PUSPA

 

Sesi Audit Verifikasi Dalaman untuk dokumen MQA telah dilakukan oleh Prof Dr Engku Zaki bin Engku Alwi (FKI), Dr Suraya binti Ismail (FESP) dan Pn. Hairu Haryana binti Mamat (PPS). Dua dokumen MQA yang disemak adalah dokumen CoMAE-I (AQel) iaitu Prosedur Pengurusan Permohonan Akreditasi Penuh Program Akademik Baharu dan CoMAE-I (BPA) iaitu Prosedur Pendaftaran Kemasukan Pelajar Baru Diploma/Ijazah Muda, Prosedur Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan dan Prosedur Pemprosesan Keputusan Peperiksaan. Syukur dan terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga panel yang berpengalaman dalam semakan dan tambahbaik dokumen PUSPA dan juga kepada semua kakitangan yang terlibat samada secara langsung atau tidak langsung kerana sesi audit ini telah berakhir dengan jayanya.