ICON UTAMA 1A

 

 

 

ICON UTAMA 3   ICON UTAMA 4   ICON UTAMA 5   ICON UTAMA 6   ICON UTAMA 7   ICON UTAMA 8   ICON UTAMA 9    

Maklumat Program

arat Am Universiti

 

Syarat Khas Program

 • Terbuka kepada calon berketurunan Melayu, Pribumi Sabah, Pribumi Sarawak dan Orang Asli Semenanjung sahaja.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat SPM dalam LIMA (5) mata pelajaran berikut :

Ø Fizik

Ø Biologi

Ø Kimia

Ø Matematik atau Matematik Tambahan

Ø Mana-mana satu mata pelajaran lain TIDAK TERMASUK Bahasa Melayu dan Sejarah

        DAN

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

 

TEMPOH PENGAJIAN

Tempoh pengajian Program Asasi Sains dan Perubatan adalah satu (1) tahun (2 semester).

 

SENARAI FAKULTI DAN PROGRAM DI UNISZA YANG TERLIBAT DENGAN PENGAMBILAN PELAJAR LEPASAN ASASI SAINS DAN PERUBATAN:

 A.Fakulti Perubatan     info 5

  1.Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan

 

B. Fakulti Sains Kesihatan    info 5

1. Ijazah Sarjana Muda Dietetik dengan Kepujian

2.Ijazah Sarjana Muda Pemakanan dengan Kepujian

3. Ijazah Sarjana Muda Bioperubatan dengan Kepujian

4. Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan dengan Kepujian

 

C. Fakulti Biosumber dan Industri Makanan     info 5

1.Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian dengan Kepujian

2. Ijazah Sarjana Muda Produksi dan Kesihatan Haiwan dengan Kepujian

3.Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan dengan Kepujian

4.Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Sains Akuatik

5.Ijazah Sarjana Muda Perniagaantani dengan Kepujian

 

D.Fakulti Informatik dan Komputeran     info 5 

 1.Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan Kepujian

2.Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) dengan Kepujian

3.Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Internet) dengan Kepujian

4.Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Informatik Media) dengan Kepujian

 

 E. Fakulti Reka Bentuk Inovatif Dan Teknologi    info 5 

1. Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Dengan Kepujian (Reka Bentuk Produk)

        2. Ijazah Sarjana Muda Rekabentuk Perindustrian dengan Kepujian

 

F. Fakulti Farmasi    info 5

1. Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)

 

STRUKTUR PROGRAM PENGAJIAN

Senarai Kursus dan Jam Kredit Mengikut Semester

Semester I
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
1. PAA 10105 Biologi I 5
2. PAA 10205 Fizik I 5
3. PAA 10304 Kimia I 4
4. PAA 10404 Matematik I 4
5. PAA 10502 Teknologi Maklumat I 2
6. MPU 12013 Foundation English I 3
7. MPU 13012 Pengenalan Aqidah dan Akhlak (Muslim) 2
MPU 13022 Pengenalan Moral dan Etika (Bukan Muslim)
Jumlah 25
Semester II
Bil Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
1. PAA 20104 Biologi II 4
2. PAA 20204 Fizik II 4
3. PAA 20305 Kimia II 5
4. PAA 20405 Matematik II 5
5. PAA 20502 Teknologi Maklumat II 2
6. MPU 12023 Foundation English II 3
7. MPU 13032 Pengenalan Fiqh Ibadat (Muslim) 2
MPU 13042 Pengenalan Perbandingan Agama (Bukan Muslim)
Jumlah 25

* Pelajar diwajibkan menduduki MUET Sesi 3 sebelum bergraduat.

 

STUKTUR YURAN

Perincian yuran Program Asasi Sains dan Perubatan :

BUTIRAN YURAN SEMESTER I (RM)

SEMESTER II (RM)

Yuran Tidak Berulang                        (Dibayar Sekali Sepanjang Pengajian)

 • Pendaftaran
 • Minggu Mesra Siswa
 • Kad Matrik Pelajar
 • Takaful
375.00 0.00

Yuran Berulang                                     (Dibayar Setiap Semester)

 • Pengajian
 • Penginapan
 • Kesihatan
 • Makmal
 • Tabung Kebajikan
 • Kemudahan ICT
 • Perkhidmatan Am

350.00

360.00

50.00

80.00

5.00

30.00

70.00

350.00

360.00

50.00

80.00

5.00

30.00

70.00

Jumlah 945.00 945.00
Jumlah Yuran Keseluruhan 1320.00 945.00

  ** Kadar yuran tertakluk kepada pindaan.

 

CARA MEMOHON

Permohonan kemasukan ke Program Asasi Sains dan Perubatan bagi pengambilan setiap tahun adalah melalui UPU Online (https://upu.moe.gov.my) yang diselaraskan oleh Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA (BKPA), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

   Untuk keterangan lanjut sila hubungi:

 

Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA (PUSPA)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Kampus Gong Badak,
21300 Kuala Nerus , Terengganu Darul Iman.
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. : (09) 6688558
Faks : (09) 6687838
 
Sila layari :