Matlamat Program

    Program Asasi Sains dan Perubatan UniSZA adalah program fast track yang bermatlamat untuk menyediakan pelajar-pelaajr lepasan SPM dengan pencapaian  cemerlang untuk meneruskan pengajian diperingkat ijazah sarjana muda di dalam bidang yang berasaskan perubatan, sains dan teknologi di UniSZA.